Energiemeter

De zonnepanelen op de Pasman-manege zijn ongeveer anderhalf maand operationeel. Naar omstandigheden, veel bewolking/mist, leveren de zonnepanelen al flink wat energie. Om dat zichtbaar te maken is er nu een zonnemeter op de website beschikbaar. Daar is te zien wat de zonnepanelen hebben opgebracht en wat ze op dat moment produceren. De Energiemeter is te…

Zonnedak Pasmanmanege in productie

We zijn in productie. Het afgelopen weekend levert ons nu dus meer dan alleen lekker weer. We zijn nog bezig om de laatste administratieve zaken af te hechten van deze voorbereidingsperiode. Dat staat de werking van de installatie en het opwekken en leveren van stroom niet in de weg. Formeel zijn we vanaf 1 november…

Bijna in productie

Het zonnedak is bijna operationeel. Enexis heeft de aansluiting op het elektriciteitsnet vorige week opgeleverd. De kabels zijn gelegd en de meterkasten in de manege geïnstalleerd. Helaas heeft dit langer geduurd dan verwacht, dus een operationeel zonnedak per 1 oktober is niet gelukt. De leverancier van de geïnstalleerde zonnepanelen, ZLT, heeft de vervolgwerkzaamheden voor volgende…

Zonnepanelen project Pasmanmanege uitverkocht

Vandaag zijn de laatste zonnepanelen, oftewel participaties, binnen het project Pasmanmanege verkocht. Na de grote verkoop van de panelen in december 2019, ongeveer 60% zijn destijds verkocht, zijn de overige panelen in de eerste helft van 2020 verkocht. Zonder verkooppublicaties zijn de panelen, meestal via informatie van leden, gestaag verkocht. Binnenkort gaan het de panelen,…

Aansluiting op netwerk

De zomervakanties zijn aangebroken, evenals de bouwvak. Zoals in de vorige nieuwsbrief geschreven zou Enexis met de plaatsing van het trafohuis en de aanleg van de kabel net voor of na de bouwvak starten. Helaas is niet voor de bouwvak met de werkzaamheden gestart. Dus moeten we nog even wachten met de in productie stelling.…

Zonnedak is gereed; nu wachten op de aansluiting

Het installeren van de zonnepanelen op het dak van de Pasmanmanege is afgerond. Alle panelen zijn gereed voor gebruik.Ook de omvormers zijn opgeleverd. De zonnepanelen en omvormers zijn getest en goed bevonden. De uiteindelijke opleveringstest zal plaatst vinden als de omvormers zijn aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. De installateur ZLT komt nog een keer terug om…

Installatie zonnepanelen verloopt voorspoedig

Het installeren van de zonnepanelen op ons zonnedak verloopt voorspoedig. De bevestigingsrails en bekabeling zijn al gemonteerd. De zonnepanelen zijn iets eerder gearriveerd dan doorgegeven dus is er gestart met het plaatsen er van. Dit verloopt voortvarend. De installateurs werkten zelfs door in het weekend zodat er al een flink deel is geplaatst. Het weer…

Vacature bestuurslid

Om ons bestuur weer compleet te maken zoeken we een bestuurslid. Binnen het gemotiveerde en informele bestuur, samen werken aan een schoner milieu. Het eerste project dat we daarvoor realiseren is het zonnedak op de Pasman-manege. Voor 70 leden leggen we ruim 600 panelen op het dak. Veel werk is al gedaan, maar we zijn…

Onzekere tijden

Ook de energiecoöperatie heeft te maken met de gevolgen van het Corona-virus. Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet en welke invloed dat heeft op de planning. Zodra het bestuur informatie verkrijgt over mogelijke impact op de planning dan worden de leden daarover zo snel mogelijk geïnformeerd.

Verkoopavonden groot succes

Veel belangstelling was er op de eerste verkoopavond van zonnepanelen voor het project Pasman-manege. De bezoekers bespraken met de aanwezige bestuursleden aan de hand van de eigen energienota hoeveel zonnepanelen nodig zijn. De bestuursleden gaven een advies en de bezoekers kozen daarna het aantal zonnepanelen. Aan het eind van de avond waren er ruim 30…