Onzekere tijden

Ook de energiecoöperatie heeft te maken met de gevolgen van het Corona-virus. Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet en welke invloed dat heeft op de planning. Zodra het bestuur informatie verkrijgt over mogelijke impact op de planning dan worden de leden daarover zo snel mogelijk geïnformeerd.